2019/355/BASO/OP OPB - Lerarenopleider STEM/Techniek
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private se

Details

Taakomschrijving

Als (praktijk)lector ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (onderwijsvak Techniek en de bijhorende didactiek), stagebegeleiding, didactische ateliers begeleiden en leerprocesbegeleiding.

Je bent in eerste instantie een lerarenopleider (niet enkel inhoudelijk expert) die een breed inzetbare leraar van morgen wil vormen. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op, participeert in teamgebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. 

Je kan ook betrokken worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Concreet betekent dit o.a.:

 • Innovatie in de opleiding introduceren vanuit en met het werkveld.

 • Begeleiden en trekken van wetenschaps-en techniekkampen.

 • Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten in kader van STEM (Science Technology Engineering and Mathematics).


Profiel

 • Je hebt ervaring in onderwijsactiviteiten (Techniek ) en het is een pluspunt reeds gewerkt te hebben in een lerarenopleiding.

 • Je werkt aan krachtige leeromgevingen.

 • Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs .

 • Je hebt een actuele visie op onderwijs, met focus op STEMontwikkelingen.

 • Je bent op de hoogte van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs. 

 • Je bent bereid om bij te leren en staat open voor nieuwe ideeën, die je zelf ook aanbrengt.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma secundair onderwijs STEM-vakken

 • Je hebt een bewijs van pedagogische bekwaamheid

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Ervaring in STEM-onderwijs is een voorwaarde voor deze vacature.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op 28 augustus 2019 op volgende locatie: Campus Brugge Centrum, Sint-Jorisstraat 71 Brugge

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator secundair onderwijs
Marijke.Buyle@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: 28/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019