2019/356/BASO/OP OPB - Lerarenopleider PAV
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Verlenging is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt

Details

Taakomschrijving

Als lerarenopleider ben je actief in de opleiding Educatieve bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (PAV), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

 Concreet betekent dit o.a.:

 • Onderwijsopdracht voor de vakinhouden en vakdidactiek PAV

 • Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan

 • Coaching en mentoring van studenten

 • Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten

 • Ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het curriculum en de uitbouw van innovatieve werkvormen in de opleiding

Je staat ook in voor de vakdidactische begeleiding van de studenten die de lerarenopleiding volgen als zij-instromer via het verkorte traject.  

Als pedagogisch geschoolde master ben je in het huidig academiejaar een klankbord voor de stuurgroep curriculum en kwaliteitszorg.


Profiel

 • Je wil werken aan krachtige leeromgevingen en inzetten op innovatief onderwijs door het totale curriculum mee te willen vorm geven vanuit een brede, vakoverschrijdende kijk op onderwijs

 • Je neemt zelf een actieve rol op in de vorming van de leraar in de totaliteit , niet alleen de rol “leraar als inhoudelijk expert” beogen, maar het gehele profiel steeds voor ogen houden.

 • Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs en dit delen met werkveldpartners.

 • Je hebt een actuele visie op onderwijs om de breed inzetbare leraar te vormen.

 • Je bent op de hoogte van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs.

 • Je bent bereid bij te leren door open te staan voor en het aanbrengen van vernieuwende ideeën.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

 • Master pedagogische wetenschappen / bachelor secundair onderwijs PAV

 • Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op 28 augustus op volgende locatie: Campus Brugge Centrum, Sint-Jorisstraat 71.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator secundair onderwijs
Marijke.Buyle@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: 28/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019