2019/389/TGW/PRM CON - Projectmedewerker Vital Cities
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/01/2020.
Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
Details

Taakomschrijving

Vital Cities is een interdisciplinaire onderzoeksgroep en voert praktijkgericht onderzoek met als doel het ontwikkelen van een geïntegreerde methodiek die steden beweegvriendelijker maakt.

Als projectmedewerker werk je actief mee aan dit project en ben je betrokken bij de uitbouw van een expertisecentrum. Je werkt 2 à 3 dagen per week projectmatig binnen een interdisciplinair team van experten in de sociale- en preventieve gezondheidswetenschappen.

De voornaamste opdrachten zijn:

 • Je gaat op zoek naar succesvolle voorbeelden van beweeginterventies & concepten in binnen en buitenlandse steden.

 • Je inspireert aan de hand van good practices  bij het bouwen aan een actieve & gezonde stad.

 • Je analyseert op buurtniveau in welke mate de openbare ruimte mensen bewust of onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen.

 • Je vertaalt deze cases naar inspiratievoorbeelden voor Vlaamse steden en gemeenten.

 • Je ondersteunt de doorontwikkeling van een digitale beleidstool (beweegscan) voor steden en gemeenten.

 • Je zoekt actief aansluiting met key players op internationaal niveau.

 • Je ondersteunt in de ontwikkeling van een methodiek die kan toegepast en geïntegreerd worden in het beweegbeleid van een stad of gemeente.

 • Je bouwt een netwerk uit om het project (inter)nationaal te verankeren.

 • Je koppelt de onderzoeksresultaten terug naar het team Toegepaste gezondheidswetenschappen en betrekt studenten bij het projectmatig werk.

 Gezien het innovatieve karakter van dit project is de wil tot zelfstudie en onderzoek een vereiste.

Profiel

 • Je kan goed om met opeenvolgende deadlines. Je kan je werk zelfstandig regelen en hierover op geregelde tijdstippen rapporteren.  

 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.

 • Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken.

 • Je werkt graag in korte sprints, waarbij je tussentijdse resultaten deelt met de onderzoeksgroep en externe partners.

 • Je staat open voor feedback waarmee je constructief aan de slag gaat.

 • Je schrikt er niet voor terug om aan de slag te gaan met nieuwe software en hardware.

 • Je bent leergierig en houdt ervan jezelf nieuwe systemen eigen te maken en te zoeken naar een oplossing door het maken van prototypes.

 • Je houdt er van om zelfstandig complexe uitdagingen aan te gaan.

 • Je bent bereid om je voor je werk sporadisch te verplaatsten in binnen- en buitenland


Toelatingsvoorwaarden

Bachelor- of masterdiploma in de gezondheidswetenschappen of bewegingswetenschappen, of aanverwante diploma’s in de humane wetenschappen met affiniteit voor bewegen en gezondheid.

Ervaring met projectmatig werk en toegepast onderzoek en/of het schrijven van subsidiedossiers is een pluspunt

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 26 augustus, vanaf 17 uur op volgende locatie: Howest Campus Brugge Station (Rijselstraat 5).

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lore Cuypers – projectmanager Vital Cities
lore.cuypers@howest.be

Evelyne Lagrou - opleidingscoördinator Toegepaste gezondheidswetenschappen
evelyne.lagrou@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: 26/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019