2019/399/FABB/BED CON - Medewerker schoonmaak - catering
Betrekking
Functie:
Schoonmaak
Departement:
Campus Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020.
Verlenging is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.
Als medewerker schoonmaak en catering maak je deel uit van het facilitair team van de campus Brugge en word je aangestuurd door de medewerker facilitair beheer.

Specifiek zoeken we volgende medewerkers:
• 2 voltijdse medewerkers schoonmaak en catering
• 1 voltijdse medewerker schoonmaak
• 1 viervijfde medewerker schoonmaak en catering
• 1 viervijfde medewerker schoonmaak
• 1 halftijdse medewerker schoonmaak
Taken schoonmaak:
• Professioneel schoonmaken van de gebouwen (gangen, klaslokalen, burelen, grote ruimtes,…)
• Uitvoeren van de jaarlijkse schoonmaak
• In goede staat houden van het toevertrouwde materiaal
Taken catering:
• Uitvoeren van kleine keukentaken en bedienen in cafetaria en keuken
• Bevoorraden van refters en koffieruimtes
• Klaarzetten van vergaderzalen
• Verzorgen van catering tijdens recepties en evenementen

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
• Je bent vertrouwd met professionele schoonmaaktechnieken.
• Je hebt een elementaire kennis van HACCP.
• Je beheerst voldoende de Nederlandse taal.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke diplomavereisten.
Kennis omtrent schoonmaaktechnieken en catering is een meerwaarde.

Ervaring in schoonmaak en/of grootkeuken is een meerwaarde.

Salarisschaal

574 (D11)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Delfien Coudijzer – facilitair coördinator Howest Brugge
delfien.coudijzer@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: 23/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019