2019/392/MCT/OP OPB - (praktijk)lector software development
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020.
Details

Taakomschrijving

De bacheloropleiding MCT leidt IT Bachelor op tot heel complete software ontwikkelaars van “design & patterns”, cloud services tot CI/CD. Je leert onze studenten om een webservice te ontwikkelen, en je coacht hen zodat ze in een software team snel inzetbaar zijn (code versioning, project management). Je doet steeds vanuit de visie van de opleiding, nl. De beste IT opleiding zijn in een Internet of Things wereld (Cloud services, AI).
Je bent flexibel inzetbaar in alle opleidingsonderdelen binnen je expertisedomein.
Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen. Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen. Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.
Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je bent bereid om je te bekwamen in allerlei onderwijsvormen van een activerend hoorcollege tot coaching.

Toelatingsvoorwaarden

• Een bachelor of master in IT (MCT, TI…) of een gelijkaardig diploma met voldoende aantoonbare ervaring in software projecten
• Python, javascript & C# zijn de meest gebruikte programmeertalen bij ons
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Johan De Gelas – opleidingscoördinator MCT
johan.de.gelas@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2019