2019/429/AAD/OP CON - (Praktijk)Lector Accounting Administration Boekhouden
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband bepaalde duur van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Je bent lector binnen het team van de graduaatsopleiding Accounting & Administration. Hierbij vervul je volgende taken:

• Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:
o Boekhoudmodules (basis dubbel boekhouden, voortgezet dubbel boekhouden,...)
o Boekhoudkundige inzichten (kostprijsberekening, financiële analyse,…)
o Fiscale inzichten (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw,…)
• Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).
• Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
• Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
• Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
• Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”.
• Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op zich.

Je rapporteert aan de curriculumcoördinator van het graduaat in de Accounting administration en de graduaatscoördinator.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
• Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten
• Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen

Toelatingsvoorwaarden

• Bachelordiploma in het bedrijfsmanagement of masterdiploma (specalisatie accountancy)
• Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lieselot Casier – coördinator graduaatsopleiding accounting administration
Lieselot.casier@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/01/2020

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/02/2020