2019/445/BASO/OP OPB - Pedagoog lerarenopleiding
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 16/03/2020 tot en met 30/06/2020.
Details

Taakomschrijving

Als lector ben je actief in de opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (pedagogische en didactische vakken), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studie-en stagebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Concreet betekent dit oa.:

• Onderwijsopdracht pedagogie en algemene didactiek
• Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan
• Coaching en mentoring van studenten
• Coördinatie van bredere modules in de opleiding
• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten
• Ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het curriculum en de uitbouw van innovatieve werkvormen in de educatieve bachelor secundair onderwijs.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten (pedagogie), bij voorkeur reeds gewerkt in een lerarenopleiding
• Willen werken aan krachtige leeromgevingen
• Sterk zijn in coördinatietaken
• Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs
• Een actuele visie hebben op onderwijs
• Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs
• Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën

Toelatingsvoorwaarden

• Master pedagogische wetenschappen
• In het bezit zijn van pedagogische bekwaamheid

Ervaring binnen het secundair en/of hoger onderwijs is een meerwaarde.

Salarisschaal

502 (lector)


De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator educatieve bachelor secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/01/2020

Datum interview: 21/01/2020

Indiensttreding: 16/03/2020