2021/659/ICT/ATP OPB - Data en proces analist
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
ICT manager
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van zodra als mogelijk.
Omzetting naar statutair ambt en latere benoeming is mogelijk,

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 8.000 studenten en 800 medewerkers op campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.


Ben je een all-rounder, die graag projectmatig werkt? Speel je met software, tools en datasheets ? Als proces en data analist ben je de schakel tussen de gebruikers en developers. Je werkt mee aan het designen en stroomlijnen van de processen, met het oog op een efficiënte werking van opleidingen en diensten binnen de hogeschool.


Samen met je collega’s analisten, developers, helpdeskmedewerkers en systeembeheerders maak je deel uit van het team ICT. Je rapporteert aan de coördinator ICT Applications.


Tot de taken behoren ondermeer:


-         Je werkt je in en onderzoekt mogelijke innovaties in de processen, de data-architectuur en de tools binnen de hogeschool.


-         Je bent de rode draad in software projecten: tijdens de analyse, development, user validation, deployment en maintenance.


Je steekt hierbij graag de handen uit de mouwen: (een deel van) het systeem configureren, een update doen of de transacties uitpluizen om een verklaring te vinden voor een probleem.


-         Je ondersteunt de functioneel eigenaars bij de maintenance van de data en het gebruik van de tools en informatiesystemen (het CRM-systeem, de CMS van de website, de leeromgeving, …).


-         Je transformeert cijfers en data naar informatie en rapporten. Je werkt mee aan de dashboards voor rapportering. Je genereert adhoc rapporten met behulp van BI-tools.


-         Je assisteert bij de inventaris van de ICT-noden, de afbakening van de digitale projecten en het beheer van de projecten en taken in de planningstools.


-         Je zet GDPR om in de prakijk: data protection by design and by default.


Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Keep it simple: je bijt je graag vast om tot heldere en eenvoudige flows te komen


·        Je bent een number-cruncher met een hart voor de gebruiker.


·        Je werkt vlot met tools en software, mobile en desktop.


Je werkt vlot met MS Office tools en beheerst MS Excel als tool voor rapportering en dataverwerking.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een Bachelor met een Informaticaprofiel, of Bachelor met Business- of Economisch Profiel met affiniteit voor Informatica, of gelijkwaardig door ervaring.

Een aantal jaar ervaring als medewerker in een ICT-omgeving is een must.Aanbod
594 (B31)Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 20/06/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ilse Beerland – coördinator ICT Applications
Ilse.Beerland@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2021

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk