2021/689/DAE/OP OPB - Interactive Sound Designer
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:

Je wordt statutair aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022.

Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Als docent Sound Design binnen de opleiding Digital Arts & Entertainment bereid je toekomstige audio programmers voor op een job in de gaming industrie. Je leert studenten aan hoe ze verschillende types geluiden (SFX, muziek, dialoog, ambience) moeten creëren in een DAW. Daarnaast brengt ze een correcte workflow bij om geluiden te implementeren, hetzij direct in een engine (Unreal, Unity,…), hetzij door middel van middleware (Wwise, FMOD). Je bereidt hen voor om een polyvalente schakel te zijn in een interdisciplinair game development team. Bij jou leren studenten hoe ze op een accurate en efficiënte wijze correct en mooi gemaakte interactieve sonic assets moeten voorbereiden, afwerken en opleveren voor zowel diverse lineaire als niet-lineaire producties.


TAKENPAKKET


·       Je maakt en doceert cursusmateriaal in het kader van Sound Design, Sound Project, SFX, Voice/Foley, Music/Ambience en/of Audiolab.


·       Je bereidt per semester colleges en opdrachten voor, begeleidt practica, voorziet feedback en plant monitoraatsmomenten in met de studenten.


·       Je maakt via de elektronische leeromgeving tijdig de content beschikbaar voor de studenten en monitort actief de evolutie van de studenten.


·       Je denkt in samenspraak met je curriculum coördinator na over de diverse evaluatievormen en -momenten in lijn met de gedefiniëerde leerdoelen.


·       Je bent bereid en in staat om game- en groepsprojecten, bachelorpapers en stages te begeleiden qua vorm en inhoud, als coach of als supervisor.


·       Je neemt pro-actief en goed voorbereid deel aan de vergadermomenten van de diverse (module-)teams, en implementeert de beslissingen.


·       Je brengt praktisch haalbare ideeën aan over de richting waarin het curriculum kan evolueren en de skillset waarover prospectieve alumni idealiter moeten beschikken.


·       Je draagt bij tot het correcte gebruik, onderhoud, aankoopsuggesties, uitleen en vervanging van de techniek, de studio’s en het materiaal.


·       Administratief lever je gevraagde documenten corect en tijdig af aan je  curriculum-coördinator (punten, rubric, modulefiche, work planner, …).


Profiel

Howest competentieprofiel:


·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·       Je bent openminded.


·       Je bent een teamplayer.


·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·       Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·       Je hebt een passie voor en omstandige ervaring met het maken van interactieve audio(visuele) content die je wil delen met studenten.


·       Je bent expert in het editeren van geluid in een DAW. Je bent beslagen in FX, VSTs, mixdown, EQ, automation, spatialization, mastering, …


·       Je begrijpt de pipeline van de game industrie en de plaats van de audio programmer in het development team bijzonder goed; je kan scripten en/of blueprinten en integreert probleemloos audio adhv middlewares.


·       Je legt de lat hoog voor jezelf, daagt anderen uit en functioneert collegiaal maar ook zelfredzaam binnen een multi-disciplinair team.


·       Je beheert je agenda efficiënt met zin voor project- en timemanagement.


·       Je multitaskt en haalt je deadlines ifv de academische kalender.


·       Je bent vertrouwd met akoestiek, audio- en opnametechniek.


·       Vakanties volgen de academische kalender, occasioneel avond- en weekendwerk (open deur, beurzen, streams, …) zijn deel van de job.


Toelatingsvoorwaarden

·       Bachelor-diploma, in Digital Arts, Interactieve Multimedia of gelijkwaardig


·       Certificaat Wwise Fundamentals (minimum)


·       Bewijs van didactische competentie (of bereidheid om in het didactisch traject van Howest de nodige credits (i.e. 10 ECTS) te behalen).


·       Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatie in Nederlands en Engels.


·       C1-attest Engels (of bereidheid om dit binnen het jaar te behalen).


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Je wordt statutair aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022.


De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.


De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.


Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Alexander Deweppe – curriculum manager DAE Interactive sound production
alexander.deweppe@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 22/06/2021

Datum interview: 25/06/2021

Indiensttreding: 01/09/2021