2021/754/ICT/ATP OPB - Junior System Engineer
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
ICT medewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven in een vervangingscontract van zodra als mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving

Ben je een IT’er in hart en nieren? Ben je op zoek naar een technische uitdaging in een dynamisch team, waar ook jij een A-speler wordt?


Rekening houdend met je skills en interesses en in lijn met de ICT  en security roadmap word je ingeschakeld in het ICT operations team.  Je krijgt een on-the-job training in een geavanceerde ICT omgeving en  helpt mee bij een aantal ICT infrastructuur projecten. Enkele concrete mogelijkheden:


-         Implementatie Security Information en Event Management


-         Opzet firewall segmentatie


-         Realisatie netwerk configuratie nieuwbouw campus Brugge station


Daarnaast neemt je owernship voor second line helpdesk support en  maintenance van een deel van onze ICT infrastructuur.


Je gebruikt de technologieën van onze ICT server en netwerk infrastructuur (plus punten voor kennis):


 


-         Azure cloud, VMWare en Windows Server


-         Fortigate en Cisco ios


-         Office 365, MS Teams, Sharepoint


-         Microsoft Powerapps en Powershell


-         Unifi en Veeam


 


Je werkt vanuit een hands-on ingesteldheid. In wekelijkse ICT Operations  Teammeetings worden de projecten en taken opgevolgd. Azure Devops is onze tool voor project management, sprint boards en scripting deployment.


Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·        Je hebt een graduaat- of bachelordiploma met een informaticaprofiel,

zoals Graduaat Programmeren, Graduaat MIT of Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer; Bachelor Toegepaste Informatica, of Bachelor MCT.


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Vereiste ervaring:

Ervaring in een ICT-team is een meerwaarde maar niet noodzakelijk.

Ben je een starter die weet van aanpakken? Je bent welkom en we creëren samen de ruimte om je te laten meegroeien met Howest.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.


Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Van zodra iemand in aanmerking komt voor deze functie, wordt deze kandidaat uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Roel Vandommele – Directeur Financiën, data en ICT
roel.vandommele@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/01/2022

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: nog niet bepaald