2021/779/MW/OP OPB - (Praktijk)lector graduaat maatschappelijk werk en bachelor sociaal werk
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/02/2022 tot en met 31/08/2022.

Verlenging is mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Je bent lector binnen de teams van de graduaats- en bacheloropleidingen maatschappelijk en sociaal werk. Hierbij vervul je volgende taken:

Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:

Engagement in het maatschappelijk werk: Werkplekleren

Reflectie en veerkracht

Actuele uitdagingen

Sociaal labo

Bachelorproef

Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules stage en bachelorproef (stages, projecten,...).

Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...

Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, ...).

Je legt contacten met organisaties in het kader van stagemodules.

Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op zich.

 

Profiel

Howest competentieprofiel:

Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

Je bent openminded. 

Je bent een teamplayer.

Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

Je hebt een attitude van levenslang leren.Functiespecifiek competentieprofiel:

Je kent de graduaatsopleidingen en doelgroepen van studenten.

Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.

Je kan onderwijs verstrekken online.

 

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis: 

Bachelor diploma in het sociaal werk.

Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een meerwaarde

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

 

Aanbod

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.Verlenging is mogelijk.De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 

 

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – opleidingsmanager Sociaal agogisch werk
tine.langedock@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: 16/12/2021

Indiensttreding: 01/02/2021