2021/772/780/OTHO/OP OPB - (Praktijk) Lector graduaat orthopedagogie
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
25% + 50%
Duur:
- 50% van 10/01/2022 tot en met 14/10/2022
- 25% van 10/01/2022 tot en met 31/01/2023
Details

Taakomschrijving

Je bent lector binnen het team van de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding. Hierin vervul je volgende taken:


·       Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere opleidingsonderdelen.


·       Je begeleidt en coacht studenten tijdens de opleidingsonderdelen “werkplekleren” (stages, projecten,…).


·       Je bouwt mee aan de verdere uitrol van het curriculum. Je bepaalt mee welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.


·       Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...


·       Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).


·       Je legt contacten met organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”.


·       Je werkt waar mogelijk nauw samen met de collega’s van de andere opleidingen in het domein Sociaal Agogisch werk (Sociaal werk, Toegepaste psychologie, Maatschappelijk werk)


Je rapporteert aan de opleidingscoördinator van het graduaat in de Orthopedagogische begeleiding en de opleidingsmanager Sociaal-Agogisch Werk.


Profiel


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·         Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma in een  menswetenschappenlijke richting en/of gerichte ervaring binnen de sociale sector.


·         Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


·         C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Ervaring in het werkveld en/of hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest competentieprofiel:


·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·       Je bent openminded.


·       Je bent een teamplayer.


·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·       Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·       Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten.


Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – opleidingsmanager Sociaal agogisch werk
tine.langedock@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/12/2021

Datum interview: 08/12/2021

Indiensttreding: 10/01/2022