2023/1026/HRS/OP OPB - (Praktijk)lector HR Support
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Campus Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 13/02/2023 tot en met 31/08/2023.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag wordt ingericht.

Verlenging is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving


 • Je bent (praktijk)lector binnen het team van de graduaatsopleiding HR-support (dag-en afstandsonderwijs). 

  Je hoofdopdracht bestaat uit het begeleiden en coachen van de dag- en afstandstudenten in hun stage als administratieve partner en in hun stage als HR-support.

 •  Daarnaast bouw je mee aan de verdere uitwerking en bekendmaking van de nieuwe bacheloropleiding Human Resource Management.

 •  Je springt bij in het begeleiden van bachelorproeven met betrekking tot HR-gerelateerde thema’s.

 •  Je werkt mee aan de uitwerking van verschillende PR- en wervingsinitiatieven:


o Je promoot de opleidingen HRS en HRM via aanwezigheid op beurzen, infomomenten en externe events.


o Je geeft workshops aan secundaire scholen met het oog op het goed informeren van studiekiezers.


o Je denkt mee na over een goede branding van de nieuwe opleiding.


De onderwijsactiviteiten organiseren we voornamelijk overdag (voor het dagonderwijs op de campus) en ongeveer één keer per week ’s avonds (online voor het afstandsonderwijs).


Je rapporteert aan de curriculumcoördinator van het graduaat in de HRsupport en de opleidingsmanager Sociaal-Agogisch Werk binnen Howest.

Profiel

Vereist diploma en kennis: • Je hebt een bachelor of masterdiploma dat aanleunt bij één van de pijlers van de opleiding (vb. Personeelswerk, bedrijfspsychologie, handelswetenschappen, bestuurskunde,…).

 • Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.

 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

 • Kennis over HR data analytics is een meerwaarde.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 •  Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten.

 • Je hebt communicatieve vaardigheden en kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.

 •  Je hebt een generalistisch HR-profiel

 • Je weet hoe je de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel binnen een organisatie kan uitbouwen.

 • Je hebt affiniteit met PR en marketing.
Toelatingsvoorwaarden

Minimum 2 jaar ervaring binnen de HR-sector.

Ervaring in het hoger onderwijs is een troef.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 • Mogelijkheid tot telewerken.

 • Loopbaanbegeleiding en coaching.

 •  Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.


Opmerkingen
Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 03/02/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 06/02/23 vanaf 18h30 op campus Kortrijk Weide, The Penta, Sint-Martenslatemlaan 1b, Kortrijk.
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – Opleidingsmanager Sociaal Agogisch Werk

Tine.langedock@howest.be

 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/02/2023

Datum interview:

Indiensttreding: 13/02/2023