2023/1025/KZ/ATP OPB - Medewerker kwaliteitszorg
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/05/2023 tot en met 30/04/2024. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving
Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 8000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.


 


Je maakt deel uit van de dienst kwaliteitszorg en samen met jouw collega’s ondersteun je opleidingen en diensten op vlak van kwaliteitszorg met oog op de organisatie en realisatie van een geïntegreerd kwaliteitssysteem.


 


De voornaamste taken zijn:


· Opstarten en opvolgen van bevragingen a.h.v. interne tool kwaliteitszorg.


· Ondersteunen van kwaliteitsmedewerkers en administratief medewerkers in opleidingsclusters bij het gebruik van de bevragingentool.


· Opmaken van rapporten in Excel op basis van resultaten bevragingen met oog op verdere analyse door stafmedewerker kwaliteitszorg en opleidingen.


· Uitvoeren van administratieve taken ter ondersteuning van hogeschool brede kwaliteitsprocessen.


· Voorstel formuleren en opvolgen m.b.t. planning en deadlines van interne en externe audits.


· Algemene inlichtingen verschaffen m.b.t. planning en deadlines van interne en externe audits.


· Rapporteren aan stafmedewerkers kwaliteitszorg m.b.t. voortgangsopvolging, suggesties tot verbetering van procesflows, etc.


· Organiseren van interne evenementen in het kader van kwaliteitszorg.


· Organiseren van training en/of overlegmomenten met kwaliteitszorgmedewerkers en administratief medewerkers in opleidingsclusters in functie van organisatie kwaliteitszorg.


 

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je hebt een analytische blik en kan accuraat allerhande informatie verwerven en verwerken.


·        Je bijt je graag vast in data om deze op een bruikbare en toegankelijke manier te kunnen verdelen.


·        Je bent kritisch ingesteld en nauwkeurig in afwerking.


·        Je bent klantgericht en gaat discreet om met persoonsgebonden informatie. 


·        Je kan ‘neen’ zeggen aan de individuele en specifieke wensen van de gebruikers, zodat we ‘ja’ kunnen zeggen aan de grootste gemene deler van de noden.


·        Je durft initiatief te nemen om problemen die zich binnen jouw takendomein voordoen, aan te pakken en om verbetersuggesties te formuleren.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


Je bezit een bachelordiploma (bij voorkeur office management, bedrijfsmanagement, communicatie, journalistiek, toerisme en recreatiemanagement, netwerkeconomie)


Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels (de kwaliteitsbevragingen worden steeds ook in het Engels aangeboden)


Je bent sterk in Excel.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.

Opmerkingen
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:

Sanne Tanghe – stafmedewerker kwaliteitszorg

Sanne.Tanghe@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:

Luc Verhalle – directeur personeel en HR

luc.verhalle@howest.be
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op 4 april op de Algemene Diensten van Howest: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/03/2023

Datum interview: 04/04/2023

Indiensttreding: van zodra als mogelijk