2023/1050/TD/ATP OPB - Technisch coördinator
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Technieker
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van 01/05/2023 (of van zodra mogelijk voor de geselecteerde kandidaat).

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving
Howest, dé Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met campussen Kortrijk, Brugge en Oudenaarde die inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen zijn voor de studenten, de medewerkers, de alumni en de (lokale) economische en sociale partners.
Howest kijkt binnen de Technische Dienst uit naar een nieuwe collega! Je neemt de leiding van het team en zal samen met de technisch medewerkers en externe firma’s (HVAC, schrijnwerk, algemene bouwwerken,..) instaan voor het uitvoeren en opvolgen van technisch onderhoud van de campusgebouwen met het oog op een goed onderhouden campusinfrastructuur. Jouw standplaats wordt Kortrijk en je rapporteert over jouw werkzaamheden aan de directeur Gebouwen en Facilitair Beheer.
Je wordt verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de gebouwen en infrastructuur in Kortrijk, voor de conservatie en de operationele opvolging van de werkzaamheden van het team technische dienst in Kortrijk.


 


Tot je taken (met het team en de externe firma’s ) behoren onder meer:


- Organiseren van en leiding geven aan technische dienst als (meewerkend) leidinggevende: dagelijks toezicht op kwaliteit en voortgang.


- Uitvoeren van periodieke controles en onderhoud van technische klimaat- en koelsystemen: warmtepompen, luchtgroepen, ketels, airconditioning, koel- en vrieskasten, …


- Installatie en onderhoud van meet- en regelapparatuur.


- Opvolgen keuring van elektrische installaties.


- Opzoeken van marktinformate voor aankopen technische dienst (opvragen offertes etc.)


- Instellen en bedienen van HVAC.


- Opvolgen werking hoogspanningscabine.


- (Samen met medewerkers technisch onderhoud) uitvoeren van onderhoudstaken en herstellingswerken, o.a. nutsvoorzieningen.


- Technisch ondersteunen van events en activiteiten in de toegewezen campusgebouwen met betrekking tot multimedia en audiovisueel materiaal.


- Technisch advies geven bij (nieuw)bouwprojecten met oog op later technisch onderhoud en beheer van de campusgebouwen (opportuniteiten en risico’s detecteren).


- Lastenboeken en onderhoudsschema’s opstellen van de technische onderdelen van campusgebouwen (HVAC, elektrische installaties, …) én up-to-date houden.


- Samen met de energiemanager van Howest in kaart brengen van energieverbruik in functie van gebouwbeheer.


- Overzien van het operationeel beheer van de toegewezen campussen.


- Pro-actief oplossen van mogelijke technische issues en pro-actief communiceren met aannemersIn samenwerking met de dienst Gebouwen en Projecten:


- Prioriteiten technische werken inschatten en leiding nemen inplanningsvergaderingen met medewerkers technisch onderhoud of externe onderaannemers.


- Opmaken van rapporteringen op vlak van budgetbeheer, planning en kwaliteit.


- Beheer onderhoudscontracten


 

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


Je bent klantgericht, je neemt initiatief, je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt een ploeg motiveren.


• Je communiceert overtuigend en ontwapenend met aannemers, leveranciers en stakeholders


• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook teamgericht.


• Je handelt probleemoplossend, proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.


·     Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·        Professionele bachelor elektromechanicaelektrotechniek, elektronica , mechanica, industrieel productontwerpen, MCT, informatica of aanverwanten


·        Attest preventieadviseur (niv. 2) is een pluspunt maar geen vereiste.


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands.


 


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 26/03/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 5 april vanaf 17u op onze campus Algemene Diensten (Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk).

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere – directeur gebouwen en facilitair beheer dieter.dobbelaere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/03/2023

Datum interview: 05/04/2023

Indiensttreding: 01/05/2023