2023/1088/INT/ATP OPB - Medewerker Internationalisering
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Medewerker Internationalisering
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor onbepaalde van 01/06/2023 (of van zodra mogelijk voor de geselecteerde kandidaat).

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt de dienst internationalisering in haar opdracht om de studenten en medewerkers te stimuleren om de wereld met een open blik te verkennen en om de nodige internationale en interculturele competenties te verwerven, om de internationale dimensie te integreren in hun opleiding/werking, en actief te participeren in internationale projecten. Je wordt hierbij aangestuurd door het diensthoofd internationalisering.


Jouw voornaamste taken zijn:


·        Administratieve opvolging van internationale mobiliteitsactiviteiten incl. beursfinanciering van studenten en medewerkers


·        Administratieve opvolging van financieringsprogramma’s inzake internationale mobiliteit en fungeren als eerstelijnscontact met het overheidsagentschap dat de financiering toekent


·        Uitwerken en opvolgen van databeheer en digitalisering van de registratieprocessen en internationale mobiliteitsflows; collega’s ondersteunen bij het gebruik van de softwareplatformen voor internationale mobiliteit


·        Fungeren als eerstelijnscontact met internationale partners van Howest en onderhouden van de partnerrelatie


·        Interne communicatie omtrent internationalisering naar studenten en medewerkers, incl. promotie van mobiliteitsactiviteiten


·        Externe communicatie omtrent internationalisering


·        Praktische ondersteuning bij bezoeken of evenementen in het kader van internationalisering


·        Rapportering, zowel intern als naar subsidiërende instanties


Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je hebt een klantgerichte houding


·        Je regelt zelfstandig je werk en vertoont groot eigenaarschap


·        Je houdt van administratief werk in een binnendienst


·        Je bent vertrouwd met het werken met datasystemen en softwareplatformen en in staat om bestaande processen en flows te optimaliseren en er nieuwe uit te werken


·        Je werkt accuraat en precies, met oog voor detail


·        Je onderschrijft de meerwaarde van het verwerven van internationale en interculturele competenties bij alle betrokkenen in het hoger onderwijs, onder meer via internationale mobiliteit


·        Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling


Toelatingsvoorwaarden

·        Je hebt een bachelordiploma Office Management of gelijkwaardig


·        Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, en bij voorkeur goede communicatieve vaardigheden in een derde taal.


 


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·        Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen
Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 18/06/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 21 juni op volgende locatie: Howest Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.


 
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Isabelle Pertry – diensthoofd internationalisering isabelle.pertry@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/06/2023

Datum interview: 21/06/2023

Indiensttreding: van zodra als mogelijk voor de geselecteerde kandidaat