2023/1223/OND/ATP OPB - Medewerker Leven Lang Leren
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/11/2023 tot en met 31/08/2024.
Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving

Howest versterkt de dienst onderwijsontwikkeling & onderwijsinnovatie afdeling Leven Lang Leren met een medewerker die instaat voor de ondersteuning van de uitbouw van een aanbod aan opleidingen binnen het kader van levenlang leren. 


Als medewerker levenslang leren neem je taken op binnen drie resultaatsgebieden.


Resultaatsgebied van onderwijsondersteuner/administrator: Je ondersteunt opleidingen bij het vormgeven van hun post-initiële opleiidng. Je stroomlijnt het aanvraagproces voor de opleidingen in nauwe samenwerking met de dienst communicatie. Je ondersteunt opleidingen bij het opstellen van een correcte financiële begroting, je adviseert hen bij hun marktanalyse en bewaakt de vooropgestelde deadlines.  Daarnaast versterk je de huidige administratie van de postgraduaatsopleidingen en navormingen in Kortrijk. Vanuit deze rol denk je ook mee na ove de optimalisatie van deze systemen.


Resultaatsgebied van onderwijsontwikkelaar/innovator: Je werkt proactief en samen met andere collega’s mee aan projecten gericht op het uitbouwen van een flankerend beleid levenlang leren aan de hogeschool.


Resultaatsgebied van organisator: je ondersteunt mee de werking van de dienst onderwijsontwikkeling & innovatie, je beheert de publieke Sharepoint, je participeert aan intern en extern overleg m.b.t. levenlang leren.

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je bent geboeid door de digitale transformatie in het onderwijs


·        Je bent in staat mee te werken aan veranderingsprocessen.


·        Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.


Je kan zelfstandig werken alsook samenwerken in teamverband.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·        Je hebt een bachelordiploma in een business- en of marketingcontext


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands.


·        Je kan commercieel denken en dit vertalen naar een doelgerichte ondersteuning van opleidingen.


·        Je kan opleidingen doelgericht coachen en adviseren.  


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.Ervaring:
·        Ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.


·        Ervaring in hoger of volwassen onderwijs is een plus.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·        Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 08/10/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 11 oktober vanaf 16u op onze campus Howest Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Griet Lust – diensthoofd onderwijsontwikkeling & onderwijsinnovatie
Griet.Lust@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 8/10/2023

Datum interview: 11/10/2023

Indiensttreding: 01/11/2023