2024/1338/BASO/OP OPB - Lerarenopleider Nederlands
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Campus Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
20 %
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 of zodra mogelijk tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving

Als lerarenopleider ben je verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van toekomstige leraren Nederlands. Je zal vooral instaan om onderwijs te geven aan de studenten van de eerste bachelor secundair onderwijs. Daarnaast doe je vanuit jouw vakexpertise enkele stagebezoeken bij studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten.

Profiel

Vereist diploma en kennis: • Je bent in het bezit van een master Germaanse talen Nederlands, master Vertaler-Tolk Nederlands of een ander relevant bachelor- of master diploma;

 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs is vereist

 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.

 • Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.

 • Je hebt een sterke affiniteit met de Nederlanse taal

 • Je hebt expertise in het vakgebied en bent bereid om je kennis verder te ontwikkelen.

 • Je biedt ondersteuning en begeleiding aan anderen.

 • Je kiest passende leerinhouden die aansluiten bij de doelgroep.


Toelatingsvoorwaarden

Ervaring in het secundair onderwijs is noodzakelijk.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 • Mogelijkheid tot telewerken.

 • Loopbaanbegeleiding en coaching.

 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 15/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 23 augustus in de namiddag te Brugge.Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Basiel Bonne – opleidingsmanager cluster School of Education

Basiel.bonne@howest.be

 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: 23/08/2024

Indiensttreding: 01/09/2024