2024/1368/BLT/OP OPB - (Praktijk)lector biomedische laboratoruimtechnologie
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80 %
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. / De opdracht wordt voornamelijk tijdens de avond en op zaterdag ingericht.

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving


 • Je bent een gepassioneerd lesgever die met verschillende werkvormen (hoorcolleges, werkcolleges, practica, coaching …) overweg kan in de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie aan de campus Brugge Station. We houden hierbij maximaal rekening met jouw competenties en talenten via complementariteit in het opleidingsteam en door de opleidingsonderdelen te verdelen. 

 • Meer specifiek behoren hoorcolleges statistiek en kwaliteitsparameters, farmceutische analysetechnieken alsook practica organische en biochemie en onderzoeksprojectwerk tot jouw takenpakket. Daarnaast ben je ook stagebegeleider en promotor van bachelorproeven. 

 • Je werkt mee aan de studiebegeleiding, de ontwikkeling van kwaliteitsvol cursusmateriaal, de uitvoering van het toetsbeleid op opleidingsniveau en de verdere profilering via onder andere dienstverlening voor het secundair onderwijs. 

 • Je voert je taken uit met aandacht voor kwaliteit. Je werkt enthousiast mee aan onderwijsinnovatie. 

 • Je neemt ook teamgebonden taken op en helpt mee aan projecten. 


Profiel

Vereist diploma en kennis: • Bachelor- of masterdiploma in wetenschappen (biomedische laboratoriumtechnologie, (bio)chemie, (industrieel of bio-) ingenieur, farmacie, biotechnologie…).

 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je hebt sterke competenties inzake het coachen en begeleiden van studenten richting groei en verdere ontwikkeling.

 • Je bent studentminded en kan je gemakkelijk verplaatsen in de leefwereld van studenten.

 • Je beschikt over organisatietalent, in het bijzonder in het labo.

 • Je bent praktijkgericht en bij voorkeur vertrouwd met analytische technieken.

 • Je beschikt over plannings- en onderzoeksvaardigheden met oog voor details.

 • Je bent nauwkeurig (ook in administratie).

 • Je werkt mee aan de verdere profilering van de opleiding.

 • Je werkt mee aan de kwaliteitscultuur.


Toelatingsvoorwaarden

Ervaring in het hoger onderwijs en/of in het labo is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 • Mogelijkheid tot telewerken.

 • Loopbaanbegeleiding en coaching.

 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 20 augustus, om 13u op volgende locatie: Gebouw A, Spoorwegstraat 4, 8200 Brugge.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Bart Quartier - opleidingscoördinator Biomedische Laboratoriumtechnologie

bart.quartier@howest.be

 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2024

Datum interview: 20/08/2024

Indiensttreding: 01/09/2024