2024/1388/BT/OP OPB - (Praktijk)lector bouwkundig tekenen
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
30%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/01/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. 

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 

Details

Taakomschrijving

Je wordt als (praktijk)lector ingezet in het opleidingsonderdeel ‘Atelier Voorontwerp’ binnen de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen.

Het ‘Atelier Voorontwerp’ is:  • Praktijkopdracht in voorontwerpstijl (van een vrijstaande eengezinswoning)

 • Uitgewerkt in Autocad

 • Focus op tekenconventies en projectietekenen

 • Opmaak omgevingsvergunningsdossier rekening houdend met stedenbouwkundige voorschriften 


Je staat, samen met de andere collega’s in het moduleteam (alle collega’s in Brugge en Kortrijk die op hetzelfde opleidingsonderdeel staan) mee in voor: • Ontwikkelen van cursusmateriaal en organiseren en onderhouden van de digitale leeromgeving 

 • Het geven van instructies aan de studenten: duidelijk kunnen uitleggen wat de doelstellingen en de te behalen leerresultaten zijn. 

 • Theoretische input geven tijdens contact - en/of online lessen

 • Een leerrijke en stimulerende omgeving creëren voor de studenten. 

 • Studenten coachen en aanmoedigen een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. 

 • Constructieve feedback en permanente evaluatie van de studenten. Je beoordeelt mee de voortgang en het eindwerk van de studenten. 

 • Inrichten van een jurymoment voor de studenten uit Brugge en Kortrijk. 


Je betrekt bovendien je connecties uit het werkveld in functie van bedrijfs- en werfbezoeken toepasselijk binnen dit opleidingsonderdeel. 


We zoeken een specialist binnen de bouwsector, die zowel bouwtechnisch sterk is en vlot overweg kan met de nodige software (bv. Autocad, SketchUp, BIM,…). Het is jouw missie om onze studenten op te leiden tot professionals die hun weg vinden in de (duurzame) bouwsector.


Naast lesgeven help je het team pro-actief met het organiseren van opleidingsgebonden activiteiten zoals uitstappen, workshops, infodagen,…


We verwachten een zelfstandige en proactieve houding, maar bieden een gedreven en dynamisch team die je mee op sleeptouw neemt! 


Profiel

Vereist diploma en kennis:  • Diploma bachelor of master in de Architectuur of Bouwkunde.

 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded. 

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je hebt actuele kennis binnen het vakgebied: je bent vertrouwd met de opmaak en het toepassen van tekenconventies binnen een voorontwerpdossier. 

 • Expertise in het opstellen en aanvragen van een omgevingsdossier.

 • Technische vaardigheden: bekwaam in het gebruik van software (oa Sketchup en Autocad). 


Toelatingsvoorwaarden

Ervaring in het werkveld is noodzakelijk. Ervaring in het (hoger) onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 • Mogelijkheid tot telewerken.

 • Loopbaanbegeleiding en coaching.

 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 18/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 21 augustus in de loop van de dag, op de Howest campus Brugge Station.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Virgini Ryckeboer - Opleidingscoördinator Bouwkundig Tekenen

virgini.ryckeboer@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: 21/08/2024

Indiensttreding: 01/09/2024