2017/077/OHB/OP/CON - Lector Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je bent als lector actief in de opleiding Bedrijfsmanagement (in het bijzonder in de afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit en Accountancyfiscaliteit@home). Concreet betekent dit:


• met gebruik van de meest gepaste competentiegerichte onderwijs- en examenvormen les geven in accounting, finance en fiscaliteit, in het bijzonder B.T.W., personenbelasting, vennootschapsbelasting en fiscal procedure;


• contact nemen met het werkveld met het oog op het versterken van het werkplekleren in de opleiding;


• begeleiden van projecten, (internationale) stages, bachelorproeven;


• coachen van studenten en hen begeleiden in de aanpak van hun studie;


• ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het curriculum;


• uitbouwen van innovatieve werkvormen in Accountancy-fiscaliteit en mee optimaliseren van het afstandsleren, in het bijzonder in Accountancy-fiscaliteit@home en Financie- en verzekeringswezen@home;


• meewerken aan de verdere groei van Bedrijfsmanagement, in het bijzonder van Accountancy-fiscaliteit en Financie- en verzekeringswezen.


Je doet je job met veel passie en met aandacht voor kwaliteit. Je werkt enthousiast mee aan onderwijsinnovatie zoals het optimaliseren van het afstandsleren, in het bijzonder van Accountancy-fiscaliteit@home en Financie- en verzekeringswezen@home.


Je neemt teamgebonden taken op zoals P.R. en netwerken voor de opleiding. Je participeert in teamgebonden projecten zoals het vernieuwen van het opleidingsprogramma. Je staat ook open voor opleidingsoverschrijdende samenwerking.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel


• Je onderwijst en evalueert competentiegericht, daarbij heb je bijzondere aandacht voor werkplekleren


• Je hebt kennis van en ervaring in de sector van accountancy en fiscaliteit.


• Je werkt vlot met ICT, kan zeker overweg met één of meer boekhoudpakketten.


• Je bent zeker bereid om met de studenten projectmatig te werken.


• Je beschikt over een uitgebreid netwerk. Je bent bereid om het bedrijfsleven te betrekken, contacten te onderhouden en dat netwerk verder uit te bouwen met het oog op samenwerkingsverbanden met externen.


• Je werkt mee aan de internationalisering van de afstudeerrichtingen en de opleiding.


• Je denkt en werkt actief mee aan de groei van de opleiding.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Handelswetenschappen en bedrijfskunde
of diploma rechten

• C1-attest Engels is een pluspunt
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.


Salarisschaal

502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lieven Theys – opleidingscoördinator Bedrijfsmanagement
lieven.theys@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2017

Datum interview: 24/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017