2017/081/OHB/OP/CON - Praktijklector kleuteronderwijs
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 1/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Als praktijklector in de opleidingen Bachelor in het onderwijs kleuter- en lager onderwijs geef je op een competentiegerichte en kwaliteitsvolle wijze verschillende opleidingsonderdelen zoals specifieke didactiek en didactische ateliers. De focus in jouw opdracht zal zich vooral situeren binnen de opleiding kleuteronderwijs. Je staat ook in voor studentenbegeleiding, zowel supervisie als intervisie. Daarnaast ben je ook stage- en bachelorproefbegeleider.


Als verantwoordelijke taalbeleid sta je in voor het ontwikkelen en implementeren van een gedragen taalbeleid op maat van de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs.


Je neemt ook opleidingsondersteunende taken (PR, events, alumniwerking,…) op en helpt mee het (internationale) netwerk verder uit te bouwen.


Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.


Profiel

• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je bent vertrouwd met het curriculum kleuter- en lager onderwijs.


• Je bent vertrouwd met ervaringsgericht, thematisch werken in de kleuterklas.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest en de opleiding.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


• Je beheerst de courante softwarepakketten.


• Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling.


• Je hebt naast het lesgeven ook interesse voor onderzoek en dienstverlening.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma bachelor onderwijs: kleuteronderwijs of


• Diploma bachelor in de logopedie


• C1-attest Engels is een pluspunt


Salarisschaal

316 (praktijklector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Gwendoline Hotton – opleidingscoördinator Kleuter en lager onderwijs
gwendoline.hotton@howest.be.

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2017