2017/089/OHB/OP/CON - (Praktijk)lector Toegepaste psychologie
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging (voltijds of deeltijds), omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je maakt deel uit van het opleidingsteam Bachelor Toegepaste psychologie.


Je bent een gedreven lesgever en je kan je opgedane expertise met passie en enthousiasme overbrengen nop onze studenten. Je doet dit op een (inter)actieve en competentiegerichte manier. Je ontwikkelt kwaliteitsvol studie- en evaluatiemateriaal.


Je neemt een gevarieerde onderwijsopdracht op, voornamelijk binnen de rollen communicator (gesprekstechnieken), psychodiagnosticus (psychische stoornissen) en preventieactor.


Je begeleidt en coacht studenten bij hun bachelorproef.


Daarnaast neem je ook teamgebonden taken op en verleen je medewerking bij onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel


• Je bent vertrouwd met positieve psychologie en oplossingsgericht werken.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Bachelor Toegepaste psychologie of Master in de psychologie


• C1-attest Engels is een pluspunt


• Je hebt ervaring in het klinisch psychologische werkveld.


• Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Sofie Doom – opleidingscoördinator Toegepaste psychologie
sofie.doom@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2017

Datum interview: 22/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017