2017/091/OHK/OP/CON - (Praktijk)lector Wiskunde - programmeren
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Binnen het curriculum “Digital Arts & Entertainment” vervoeg je het opleidingsteam als bruggenbouwer tussen de wereld van de wiskunde en de wereld van games en VFX.


Je wordt docent wiskunde en programmeren. Je hebt een grondig inzicht in de wiskunde die gebruikt wordt om games en VFX applicaties te ontwikkelen.


Je bent didactisch sterk onderlegd en kunt binnen een toegepaste context de studenten de nodige inzichten bijbrengen op vlak van : vectorrekenen, transformaties, collision detection, lighting, rendering, gameplay physics, particles,…


Je hebt een grondige kennis van ofwel C# ofwel C++.


Ervaring met of kennis van game development of CG is een sterk pluspunt.


Profiel

• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Bachelor of master wiskunde of informatica of industriële wetenschappen


• C1-attest Engels is een pluspunt
Ervaring in het werkveld en/of in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Rik Leenknegt – opleidingscoördinator DAE
rik.leenknegt@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2017