2017/082/OHB/OP/CON - (Praktijk)lector informatica
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
40%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018 Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Als lector ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (onderwijsvak informatica en de bijhorende didactiek), stagebegeleiding, didactische ateliers begeleiden en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten.


Je neemt teamgebonden taken op, participeert in teamgebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Concreet betekent dit o.a.:


• Je brengt innovatie binnen in de opleiding vanuit en met het werkveld.


• Actieve rol in de stuurgroep STEM


• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten in kader van programmeren op school


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel
• Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten


( informatica ) en het is een pluspunt reeds gewerkt te hebben in een lerarenopleiding/secundair onderwijs.


• Willen werken aan krachtige leeromgevingen.


• Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs willen binnenbrengen.


• Een actuele visie hebben op onderwijs en mee de lerarenopleiding willen vorm geven rekening houdende met de hervorming SO.


• Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs voor het vak, maar ook breder.


• Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën.


• Je bent in eerste instantie een lerarenopleider ( niet enkel inhoudelijk expert informatica ) die een breed inzetbare leraar wil vormen voor het werkveld.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Bachelor of master in de informatica


• Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.


• C1-attest Engels is een pluspunt.
Ervaring in het secundair en/of hoger onderwijs is een vereiste.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator Bachelor secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2017