2017/097/AD/ATP/CON - Opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding
Betrekking
Functie:
opleidingscoordinator
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
De eerste termijn van aanstelling is voorzien zo spoedig als mogelijk tot eind academiejaar 2017-2018, waarna heraanstelling mogelijk is na positieve evaluatie.

In eerste instantie is een contractuele aanstelling (administratief personeel) voorzien. Overgang naar statutair ambt en latere benoeming is mogelijk.
Afhankelijk van de relevante ervaring wordt volgende loonvork voorzien: A21-A22.
Combineerbaar met de vacature van Stafmedewerker onderwijsontwikkeling e
Details

Taakomschrijving

Om een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte visie op de specifieke lerarenopleiding te realiseren gaat Howest op zoek naar een deeltijdse opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding (SLO).
De opleidingscoördinator SLO is het aanspreekpunt en het gezicht van de opleiding. Tot het takenpakket en de verantwoordelijkheden behoren verschillende aspecten. Deze worden gerealiseerd in afstemming met de directies van Howest en CVO-IVO:
• De dagelijkse leiding opnemen van de SLO-opleiding.


• Vanuit een hedendaagse visie op het beroep van leraar, het beleid van de opleiding bepalen en actief uitdragen.


• Dagelijkse aansturing van het opleidingsteam


• Instaan voor het traject tot leraar (niveau 6) voor zij-instromers in samenspraak met de opleidingscoördinator van de Bachelor Secundair onderwijs en hiervoor attractieve en flexibele opleidingstrajecten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen van zowel werkstudenten als van studenten in de bacheloropleidingen.


• Actief samenwerken met zowel onderwijspartners, betrokken bij de hervorming van de SLO-opleiding, als met het werkveld in kader van onderwijs en onderzoek in de lerarenopleiding.


Profiel

Technische competenties:
• Expertise in pedagogie


• Kennis van het beroeps specifieke netwerk


• Beschikken uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten


• Vlot kunnen werken met diverse ICT-toepassingen


Gedragscompetenties:
Howest zoekt geëngageerde medewerkers die met een open geest verantwoordelijkheid willen nemen en, gedreven door de maatschappelijke ontwikkelingen de voortdurende uitdaging tot innovatie willen aangaan.
• Je hebt ervaring met beleidsmatig werken.


• Je bent in staat veranderingsprocessen te coachen.


• Je kan een team stimuleren en coachen.


• Je bent communicatievaardig.


• Je handelt integer en deontologisch correct.


• Je handelt probleemoplossend en pro-actief.


• Je werkt samen in teams.


• Je staat borg voor uw persoonlijke ontwikkeling, evalueert jouw eigen functioneren en stuurt bij waar nodig o.m. via deskundigheidsbevordering.


Toelatingsvoorwaarden

• Masterdiploma Pedagogie of Onderwijskunde of Master met affiniteit met lerarenopleiding


• Beschikken over een bewijs van pedagogische bekwaamheid


Salarisschaal

A21 (587) - A22 (588)

Afhankelijk van relevante ervaring.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’Hulster – directeur onderwijs en internationalisering
frederik.dhulster@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: 23/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017