2017/098/AD/ATP/CON - Stafmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteteitszorg HBO5
Betrekking
Functie:
Medewerker onderwijsontwikkeling
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Combineerbaar met de vacature van Opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding en kwaliteitszorg HBO5 of met Projectmedewerker transitiefonds.

Details

Taakomschrijving

De HBO5-opleidingen (graduaatsopleidingen) kennen een snelle ontwikkeling en staan op een belangrijk kruispunt. Op heden worden deze opleidingen ingericht vanuit een samenwerkingsverband Howest – CVO IVO. In 2019 worden deze opleidingen volledig geïntegreerd binnen de hogeschool. Om de kwaliteitsvoorwaarden van het hoger onderwijs te garanderen voor HBO5-opleidingen, worden alle bestaande opleidingen omgevormd naar de structuur en decretale bepalingen van het hoger onderwijs. Elke opleiding moet beantwoorden aan een nieuwe beroepskwalificatie en domeinspecifieke leerresultaten. Hiervoor worden omvormingsdossiers en dossiers voor nieuwe opleidingen opgesteld.


De nieuwe medewerker zal meewerken aan volgende opdrachten:


• Het ontwikkelen van een globale onderwijsvisie voor HBO5 (graduaatsopleidingen)


• Het kwaliteitszorgsysteem voor HBO5 (graduaatsopleidingen) verder uitbouwen in lijn met het hogeschool kwaliteitszorgsysteem


• De curricula van de huidige opleidingen actualiseren op basis van de nieuwe beroepskwalificaties en binnen het nieuwe kwaliteitszorgsysteem


• Uitwerken van een visie inzake werkplekleren en de concrete invulling ervan binnen het curriculum


• Opmaken van dossiers voor omvorming van de bestaande opleidingen en nieuwe opleidingen


• Ondersteuning van de opleidingsteams voor opstellen van een opleidingsspecifieke visie en onderwijsconcept


• Leerlijnen/competentietrajecten binnen de curricula van HBO5-opleidingen uittekenen


• Leerinhouden bepalen in functie van de beroepskwalificatie en de eigenheid van HBO5 (graduaat)


• Innovatieve werkvormen integreren in de opleiding


• Vormgeven van het toetsbeleid van de opleiding


• Het schrijven van de omvormingsdossiers en dossiers voor nieuwe opleidingen


• De afstemming maken met de aanleunende bacheloropleidingen


• Ondersteuning bieden aan lectoren bij de opmaak van kwaliteitsvol cursusmateriaal


De stafmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg HBO5 wordt aangestuurd door de HBO5-coördinator van Howest.


Deze deeltijdse opdracht is combineerbaar met andere deeltijdse openstaande vacatures zoals:


• Projectmedewerker transitiefonds lerarenopleiding (50%)


• Stafmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg HBO5 (50%)


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded


• Je bent een teamplayer


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Functiespecifiek competentieprofiel:


• Knowhow en/of kennis van hoger onderwijs processen en kwaliteitszorg in hoger onderwijs


• Je hebt ervaring met beleidsmatig werken


• Je bent een goede dossierschrijver


• Je bent in staat veranderingsprocessen mee te begeleiden.


• Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk


• Je kan zelfstandig werken alsook samenwerken in teamverband


Toelatingsvoorwaarden

• Masterdiploma Pedagogie of Onderwijskunde of Master met affiniteit met lerarenopleiding


• Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid strekt tot aanbeveling


Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – HBO5-coördinator
randy.lamiere@howest.be
Frederik D’hulster – directeur onderwijs en internationalisering Howest frederik.dhulster@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: 23/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017