2017/094/OHB/OP/AI - Praktijklector lichamelijke opvoeding
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Contract ad interim van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar vacant betrekking en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Als (praktijk)lector ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking en de bijhorende didactiek, stagebegeleiding en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten.
Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten. Je draagt ook bij tot de verdere bekendmaking van de opleiding in het werkveld en je schakelt hierbij jouw netwerk in.
Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Concreet betekent dit o.a.:
• Tennis, badminton, algemene bewegingsvaardigheden, gym


• Begeleiding van stages en bachelorproeven lichamelijke opvoeding


• Coaching en mentoring van studenten


• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten


• Trainer zijn in clubverband is een meerwaarde


• Willen werken aan krachtige leeromgevingen


• Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs


• Een actuele visie hebben op onderwijs


• Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs


• Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën


• Je bent multi-inzetbaar over de disciplines heen.


• Expertise tennis en badminton


Toelatingsvoorwaarden

• Bachelordiploma lichamelijke opvoeding


• C1-attest Engels is een pluspunt
Ervaring in secundair onderwijs en/of lerarenopleiding is een vereiste.

Salarisschaal

316 (praktijklector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2017