2017/100/AD/ATP/CON - Talentcoach
Betrekking
Functie:
medewerker studentenvoorzieningen
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 15/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.


Details

Taakomschrijving

Als talentcoach onderzoek je actief de mogelijkheden tot ondersteuning van studenten met een functiebeperking (voorheen GON-begeleiding) met het oog op hun participatie aan hoger onderwijs en tot ondersteuning van de opleidingsteams.


Je verzorgt onder meer volgende taken:


Binnen het resultaatsgebied ondersteuning studenten:


• Je werkt acties uit inzake studentenbegeleiding en sociaal beleid en volgt deze op.


• Je coacht studenten op vlak van studieplanning en –methode.


• Je adviseert (kandidaat)studenten inzake studiekeuze in functie van (her)oriënteren.


• Je ondersteunt studenten bij de aanvraagprocedure bijzondere statuten en redelijke aanpassingen en volgt deze op.


• Je analyseert begeleidingsbehoeften van, ontwerpt en voert begeleidingssessies uit voor studenten met een functiebeperking.


• Je streeft naar maximale autonomie, participatie en empowerment van de student.


• Je biedt een integrale begeleiding aan studenten aan, indien nodig ga je hierover in overleg met relevante betrokkenen.


Binnen het resultaatsgebied ondersteuning opleidingen:


• Je ondersteunt opleidingsteams inzake aanvullende begeleiding van het leerproces van de studenten.


• Je interageert met de opleidingsteams met het oog op het faciliteren van het leren van de studenten.


• Je werkt ondersteunend i.f.v. inclusief onderwijs.


Binnen het resultaatsgebied organisatie:


Je vertegenwoordigt de hogeschool binnen overlegfora op Vlaams niveau.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Je bent overtuigd van de diversiteitsgedachte en draagt dit ook uit in de functie.


• Je stelt de student en de opleidingen van Howest centraal in de uitbouw van de functie.


• Je bent social vaardig, communicatief en streeft naar positieve samenwerking.


• Je bent bereid om je opdracht flexibel te vervullen in functie van de jaarplanning van studenten en de verschillende campussen.


• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.


• Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden, je werkt punctueel en nauwgezet.


• Je hebt actuele kennis over de regelgeving en wetgeving in het hoger onderwijs.


• Je hebt kennis van of beschikt over het vermogen om op korte termijn kennis op te bouwen over aspecten van studiemethode en studieplanning, over het onderwijsaanbod in Vlaanderen, over studentenkenmerken, in het bijzonder over verschillende functiebeperkingen.


• Je hebt kennis van de impact van diverse functiebeperkingen (zoals autismespectrumstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis, visuele of auditieve beperkingen) op het leren en leven van studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs.


Kennis van en/of ervaring met het coachen van sociale vaardigheden en/of studievaardigheden is een pluspunt.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Bachelor in het studiegebied sociaal-agogisch werk (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie) of gezondheidszorg (ergotherapie, logopedie, toegepaste gezondheidswetenschappen).Relevante ervaring met betrekking tot het begeleiden van studenten met een functiebeperking zoals autismespectrumstoornis en coördinatieontwikkelingsstoornis (voorheen GON-begeleiding) is een meerwaarde.

Salarisschaal

592 (B21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ria Vermote – coördinator sociaal beleid
ria.vermote@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2017

Datum interview: 30/08/2017

Indiensttreding: 15/09/2017