2017/096/OHB/OP/CON - (praktijk)lector sociaal werk
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je maakt deel uit van het opleidingsteam Bachelor Sociaal Werk. Deze opleiding wordt aangeboden zowel in Brugge als in Kortrijk. Je bent bereid om actief te zijn op beide locaties.
Je bent gedreven om aan de slag te gaan met studenten. Je hebt ervaring met of bent bereid je snel in te werken in competentiegericht onderwijs. Je ontwikkelt kwaliteitsvol studie- en evaluatiemateriaal.
Je neemt een gevarieerde onderwijsopdracht op waarbij je theorie en praktijk met elkaar verbindt. Een ruim zicht op de breedte van de werkterreinen van sociaal werkers is een vereiste, liefst in combinatie met een grondige praktijkervaring. Ervaring met diverse werkmethoden van een sociaal werker vormen een belangrijke meerwaarde. Daarnaast participeer je in de begeleiding van bachelorproeven, stages en andere vormen van werkplekleren. Je neemt teamgebonden taken op en wil mee je schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van het curriculum.
Concreet betekent dit participeren in de volgende modules (onder voorbehoud):


• Sociaal labo 1 en 2


• Methoden sociaal werk 2 (interventie)


• Werkterreinen 1 en/of 2


• Spoor Welzijn en Gezondheid (spoortoepassing en spoorintegratie)


• Sociaal engagement 1 - inleefstage


• Inloopstage en eindstage


• Bachelorproef
Je hebt een passie voor en ervaring met (bij voorkeur kwalitatief) onderzoek. Je wil hier binnen het team een trekkende rol in spelen.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Je hebt een passie voor competentiegericht opleiden


• Je vormt een rolmodel ten aanzien van studenten en coacht studenten bij het verbinden van theorie en praktijk.


• Je wil mee werken aan het inrichten van een krachtige leeromgeving.


• Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs.


• Je hebt een voor de opleiding relevante uitgebreide praktijkervaring

Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Bachelor of master sociaal werk

• C1-attest Engels is een pluspunt.

Uitgebreide praktijkervaring als sociaal werker is een vereiste. Ervaring in hoger onderwijs is een pluspunt.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Greetje Desnerck – opleidingscoördinator sociaal werk
greetje.desnerck@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2017