2017/101/OHB/OP/CON - (Praktijk)lector eerstelijnssupport @home opleidingen
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.

Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer.


Jouw voornaamste opdracht is het verzorgen van de eerstelijnssupport van het afstandsonderwijs en elke vraag zowel organisatorisch als inhoudelijk met de nodige klantgerichtheid behandelen maar met oog voor de bestaande procedures. Indien deze inhoudelijk gespecialiseerd is, stuur je die door naar de juiste collega. Door jouw IT opleiding handel je probleemoplossend en adviserend in een breed domein van de informatica. Interesse hebben in elk informaticadomein en in opkomende technologieën is een belangrijke voorwaarde om jouw opdracht tot een goed resultaat te kunnen volbrengen. Je volgt de vragen van studenten systematisch op en monitort de correcte afhandeling. Je speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van recurrente vragen.


Je organiseert de contactmomenten voor de afstandstrajecten waarbij je tevens afspraken maakt met de betrokken collega's en een planning maakt voor de contactmomenten met de studentengroep.


Ook het begeleiden en evalueren van projecten, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht. Je verleent indien nodig medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Howest competentieprofiel


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Commerciële en klantgerichte ingesteldheid tonen.


• Goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.


• Beschikken over goede administratieve vaardigheden en communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.


• Flexibele ingesteld zijn waarbij aanwezigheid op contactmomenten, ook als die plaatsvinden op zaterdag, vanzelfsprekend is.


• Stressbestendig zijn


• Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij hun studies.


• Beschikken over een ondernemende spirit.


• Interesse hebben in toegepast onderzoek.


• De noden van het afstandsonderwijs goed kunnen inschatten en hierop weten in te spelen.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Bachelor of Master Informatica of aanverwante opleiding


• C1-attest Engels is een pluspunt
Ervaring in het werkveld als supportmedewerker en/of in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste informatica
corneel.theben.tervile@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/07/2017

Datum interview: 17/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017