2017/102/OHB/OP/CON - (Praktijk)Lector Blockchain
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en postgraduaat Data Protection Officer.


Jouw opdracht houdt het maken van kwalitatief online cursusmateriaal voor de cursussen in het domein van blockchain, alsook het online coachen van de studenten die ingeschreven zijn in het afstandstraject. Ook kunnen in een latere fase contactmomenten met een klasgroep deel uitmaken van de opdracht. Je volgt de trends en opportuniteiten inzake de blockchain technologie op en stuurt de studenten aan tot het volgen van interessante seminars en bedrijfsbezoeken in die materie.


Ook het begeleiden en evalueren van projecten, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht.


Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.


Profiel

Howest competentieprofiel


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen in het bijzonder voor het afstandsonderwijs.


• De noden van het afstandsonderwijs goed kunnen inschatten en hierop weten in te spelen.


• Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.


• Beschikken over een ondernemende spirit.


• Commerciële en klantgerichte ingesteldheid.


• Interesse in toegepast onderzoek.


Toelatingsvoorwaarden

• Bachelor of Master de Ingenieurswetenschappen / Informatica of aanverwante opleiding


• C1-attest Engels is een pluspunt


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste Informatica
corneel.theben.tervile@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/07/2017

Datum interview: 17/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017