2017/104/OHB/OP/CON - (Praktijk)Lector technische security
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer.


Jouw voornaamste opdracht is gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van security. Cursussen die tot de opdracht kunnen behoren zijn Forensic Analysis, Network and System Penttesting, Practical Reverse Engineering and Malware Analysis, IoT Security.


De specialisatie in het security domein is het belangrijkst maar inzetbaarheid in het brede IT domein is een pluspunt.


Ook het begeleiden en evalueren van projecten, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht.


Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.


Profiel

Howest competentieprofiel


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


• Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.


• Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.


• Beschikken over een ondernemende spirit.


• Commerciële en klantgerichte ingesteldheid.


• Interesse in toegepast onderzoek.


Toelatingsvoorwaarden

• Bachelor of Master de Informatica / Ingenieurswetenschappen of aanverwante opleiding


• C1-attest Engels is een pluspunt
Ervaring als technische security consultant of een vergelijkbaar functieprofiel is vereist. Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile
corneel.theben.tervile@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/07/2017

Datum interview: 17/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017