2017/106/OHB/ATP/CON - Digital Media Creator
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en een C3postgraduaat Data Protection Officer.


Jouw voornaamste opdracht is het ondersteunen van het team bij de digitalisering van bestaande studiematerialen zoals animaties, illustraties, video's en instructievideo's ter ondersteuning van vernieuwende onderwijsvormen, het afstandsonderwijs en PR. Interesse hebben in elk informaticadomein en in opkomende technologieën is een belangrijke voorwaarde om jouw opdracht tot een goed resultaat te kunnen volbrengen. Je werkt samen met het team om creatieve ideeën van jou en jouw collega's om te toveren tot een schitterende productie en dit zowel ten behoeve van de studenten als het werkveld. Je staat tevens in voor het beheer van de informatie op de website van de opleiding, van de onderzoeksgroepen, events (Blockchain, JSConf, IoT,...), de sociale media, e.a. Je overlegt regelmatig met de opleidingscoördinator om de vragen te prioritiseren en een werkplanning op te maken.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


• Vlot kunnen omgaan met video-opnamemateriaal, bewerken van materiaal en integratie van beeld met tekst


• In staat zijn met beeldmateriaal en gemaakte illustraties een verhaal te brengen


• Creatief en grafisch sterk zijn


• Oog hebben voor detail en efficiëntie.


• Interesse hebben in het domein van de informatica en opkomende technologieën.


• Klantgericht ingesteld zijn.


• Vlotte schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en Engels, bijvoorkeur ook Frans.


• Flexibele ingesteldheid, meewerken aan events die ook ‘s avonds en in het weekend kunnen plaatsvinden.


Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de multimedia en communicatietechnieken, digital arts and entertainment, DEVINE of aanverwante grafische opleidingErvaring in het maken van digitale media creaties in een beroepscontext is vereist. Ervaring in het domein van IT is een pluspunt.

Salarisschaal

592 (B21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile - opleidingscoördinator Toegepaste Informatica
corneel.theben.tervile@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/07/2017

Datum interview: 17/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017