2017/107/OHB/OP/CON - (Praktijk)lector wiskunde
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Als lerarenopleider ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs.


Je staat in voor onderwijsverstrekking (onderwijsvak wiskunde en de bijhorende didactiek), stagebegeleiding, het begeleiden van didactische ateliers en leerprocesbegeleiding.


Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten.


Je neemt teamgebonden taken op, participeert in teamgebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. Je werkt mee aan groei binnen de opleiding door o.a. workshops te verlenen, trainingen aan te bieden aan mentoren, laatstejaars studenten secundair en externe partners in het werkveld.


Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Concreet betekent dit oa.:


• Je brengt innovatie binnen in de opleiding vanuit en met het werkveld.


• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten in kader van STEM


Je draagt ook bij tot de verdere internationalisering van de opleiding door dit te promoten bij studenten, maar ook zelf buiten de muren expertise op te doen.


Profiel

Ervaring in het secundair onderwijs is een vereiste en het is een meerwaarde reeds in een lerarenopleiding gewerkt te hebben.

Toelatingsvoorwaarden

• Master wiskunde met bewijs van pedagogische bekwaamheid of bachelor secundair onderwijs-wiskunde


• C1-attest Engels is een pluspunt


Salarisschaal

316 ( praktijklector ) – 502 ( lector )

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – Opleidingscoördinator bachelor secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2017

Datum interview: 18/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017