2017/112/AD/ATP/CON - Projectmedewerker transitieproject lerarenopleider
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/09/2017 tot en met 31/03/2018
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Combineerbaar met de vacature van Stafmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg HBO5 of met Opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding.
Details

Taakomschrijving

Als projectmedewerker werk je mee aan het project “Samen leraren opleiden via (vak)didactische teamwerking”


Situering van het project


Een breed consortium van lerarenopleidingen (UGent, Howest, Arteveldehogeschool, HoGent en verschillende CVO’s) uit Oost- en West-Vlaanderen hebben de krachten gebundeld om het onderwijs in de vernieuwde lerarenopleidingen op VKS-niveau 6 en VKS-niveau 7 te versterken. Het project wil - na analyse van curricula - instellingsoverschrijdende (vak)didactische teams inrichten die het onderwijs in de vernieuwde lerarenopleidingen kunnen verzorgen met een duidelijke focus op vakinhoud en inhoudelijke expertise. Naast onderwijs, kunnen de (vak)didactische teams werken rond (vak)didactisch onderzoek, stagebegeleiding en nascholing. Het project verloopt in verschillende fasen waarbij de cyclus van het ADDIE-model wordt gevolgd.


Meer in concreto biedt je ondersteuning en/of actieve participatie in verschillende werkgroepen in het kader van dit project: de werkgroep vakdidactische teams, de werkgroep stage en praktijkonderzoek en de werkgroep vakdidactiek voor studenten. Deze laatste werkgroep legt de focus op STEM en taal NT2. Je brengt op al deze vlakken in kaart hoe die nu ingebed zitten in de geïntegreerde lerarenopleiding enerzijds en in de Specifieke lerarenopleiding anderzijds, om uiteindelijk te kunnen komen tot een meer uniform voorstel voor de vernieuwde lerarenopleidingen op verschillende VKS-niveaus.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded


• Je bent een teamplayer


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Functiespecifiek competentieprofiel:


• Knowhow en/of kennis van onderwijs


• Knowhow en/of kennis van lerarenopleidingen


• Je hebt ervaring met beleidsmatig werken.


• Je hebt ervaring met het ADDIE-model of je bent bereid je hierin te verdiepen.


• Je hebt ervaring met Teacher Design Teams of je bent bereid je hierin te verdiepen


• Je bent in staat veranderingsprocessen mee te begeleiden.


• Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk


• Je kan zelfstandig werken


• Je werkt vlot samen met de andere projectmedewerkers binnen het consortium en met de cluster onderwijs binnen Howest.


Toelatingsvoorwaarden

• Masterdiploma Pedagogie of Master met affiniteit met lerarenopleiding


• Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid strekt tot aanbeveling
Ervaring in projectmatig werken binnen een onderwijsomgeving

Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle - opleidingscoördinator bachelor secundair onderwijs – marijke.buyle@howest.be
Isabel Uitdebroeck – opleidingsdirecteur Howest Brugge – Isabel.uitdebroeck@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: 23/08/2017

Indiensttreding: 01/09/2017