2017/112/OHB/OP/CON - (Praktijk)lector Toegepaste architectuur - Building Information Modelling
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 11 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Binnen de bacheloropleiding Toegepaste Architectuur zal je in hoofdzaak deel uitmaken van het moduleteam Visualiseren. Daarbinnen zal jouw focus liggen bij Building Information Modelling. Je bent zeer goed thuis in de betreffende software (in de opleiding gebruiken we Archicad) en brengt de kennis en vaardigheden op een geëngageerde manier over naar de studenten. Je benut volop de mogelijkheden die binnen het nieuwe curriculum voorzien zijn om BIM zo sterk mogelijk te integreren, niet enkel met de praktijkmodule Architectuurprojecten, maar ook met de modules Organiseren en Detailleren.


De opleiding is project-gestuurd, wat betekent dat je steeds in overleg met je collega’s en met de andere modules mogelijkheden verkent om de link te leggen met de andere modules, en om de theoretische input zo snel mogelijk praktisch vorm te geven.


Je werkt samen met de cel onderzoek en zoekt actief naar opportuniteiten om onderzoek en onderwijs te verbinden (bachelorproeven, architectuurprojecten en theoriemodules).


Je werkt graag in team en je neemt ook teamgebonden taken op (zoals (thema)vergaderingen, module- en semesterbesprekingen, infodagen, enz…). Je werkt vanuit een positief-kritische manier constructief mee aan de uitbouw van de visie van de opleiding in het opleidingsprogramma.
Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel


• Je hebt een grondige kennis van BIM (bij voorkeur Archicad).


• Je ziet mogelijkheden of hebt ervaring om deze kennis op een didactisch frisse manier over te brengen naar studenten.


• Je hebt een brede en heldere kijk op de mogelijkheden die BIM biedt in de praktijk, en bent enthousiast om die studentgericht in het vernieuwd opleidingsprogramma te integreren.


• Je zoekt actief naar uitdagingen om BIM te integreren in de andere modules (organiseren, detailleren en Architectuurprojecten).


• Je neemt binnen het team opleidingsbrede taken op.


• Je hebt interesse in onderzoek.


• Je hebt een vinger aan de pols met wat er leeft op gebied van BIM in het werkveld


Toelatingsvoorwaarden

• Bachelor in de Toegepaste Architectuur of


(ingenieur-)architect


• C1-attest Engels is een pluspunt


Werkervaring is een meerwaarde voor wat betreft de kennis van BIM als ook ervaring in het hoger onderwijs.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Luc De Meyer – opleidingscoördinator
luc.de.meyer@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 11/09/2017