217/113/OHB/OP/CON - (Praktijk)Lector Toegepaste Architectuur - Detailleren
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
Contract bepaalde duur van 11 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Binnen de bacheloropleiding Toegepaste Architectuur zal je deel uitmaken van het moduleteam Detailleren. Binnen dat moduleteam neem je diverse lesopdrachten op, zoals bouwconstructies, bouwcomfort, bouwtechnieken en structuuranalyse, waarbij je oog hebt voor integrale duurzaamheid. Je hebt ook een brede kennis van bouwmaterialen en –producten. De kennis uit deze vakgebieden kan je praktijkgericht en geïntegreerd overbrengen naar de student. Je ziet en benut volop de mogelijkheden die het nieuwe curriculum biedt om jouw lesopdracht zo sterk mogelijk te integreren, niet enkel met de praktijkmodule Architectuurprojecten, maar ook met de modules Organiseren en Visualiseren. Jouw kennis is niet louter theoretisch maar onderbouwd met praktijkervaring.


De opleiding is project-gestuurd, wat betekent dat je steeds in overleg met je collega’s en met de andere modules mogelijkheden verkent om de link te leggen met de andere modules, en om de theoretische input zo snel mogelijk praktisch vorm te geven.


Je werkt graag in team en je neemt ook teamgebonden taken op (zoals (thema)vergaderingen, module- en semesterbesprekingen, infodagen, enz…). Je werkt vanuit een positief-kritische manier constructief mee aan de uitbouw van de visie van de opleiding in het opleidingsprogramma.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel


• Je hebt een grondige en praktijkgerichte kennis van de uitvoerings-gerelateerde thema’s uit het bouwbedrijf (constructie, structuuranalyse, bouwcomfort en –technieken, enz…).


• Je ziet mogelijkheden of hebt ervaring om deze kennis op een didactisch frisse manier over te brengen naar studenten.


• Je hebt een open blik ten aanzien van de evoluties in het brede bouwgebeuren, je bent mee met de snelle veranderingen die zich daar voordoen en je bent enthousiast om die studentgericht in het vernieuwd opleidingsprogramma te integreren.


• Je zoekt samen met je collega’s naar mogelijkheden om zoveel mogelijk praktijkgericht deze kennis toe te passen in de architectuurprojecten.


• Je neemt binnen het team opleidingsbrede taken op.


• Je hebt interesse in onderzoek.


• Kennis van BIM is een pluspunt.

Toelatingsvoorwaarden

• Bachelor in de toegepaste architectuur of Architect, Ingenieur Bouw of Ingenieur-Architect


• C1-attest Engels is een pluspunt.


Ervaring op vlak van bouwpraktijk is een vereiste.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Luc De Meyer – opleidingscoördinator
luc.de.meyer@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 11/09/2017