2017/114/OHB/OP/CON - (Praktijk)Lector Toegepaste Architectuur - Architectuurprojecten
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
30%
Duur:
Contract bepaalde duur van 11 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Binnen de bacheloropleiding Toegepaste Architectuur zal je deel uitmaken van het moduleteam Architectuurprojecten in het eerste en tweede semester van de opleiding. De opleiding is project-gestuurd, wat betekent dat je steeds in overleg met je collega’s en met de andere modules mogelijkheden verkent om de link te leggen met de andere modules, en om de theoretische input zo snel mogelijk praktisch vorm te geven.


Alle projecten zijn gestoeld op integrale duurzaamheid, en jij zet de studenten daarin op weg via hun eerste architectuurprojecten; je begeleidt een groep studenten doorheen hun projecten op een coachende manier, met aandacht voor de sterktes van de student.


Je bent goed op de hoogte van de bouwpraktijk – zowel ontwerpend als uitvoerend – en kan dat constructief overbrengen naar de studenten.


Je werkt graag in team en je neemt ook teamgebonden taken op (zoals (thema)vergaderingen, module- en semesterbesprekingen, infodagen, enz…). Je werkt vanuit een positief-kritische manier constructief mee aan de uitbouw van de visie van de opleiding in het opleidingsprogramma.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel


• Je hebt kennis en inzicht in architectuurprojecten.


• Je ziet mogelijkheden of hebt ervaring om deze kennis en inzichten op een didactisch frisse manier over te brengen naar studenten en hen zo opbouwend te begeleiden in hun projecten.


• Je werkt studentgericht en hebt oog voor hun leefwereld.


• Je zoekt samen met je collega’s naar mogelijkheden om zoveel mogelijk praktijkgericht de inhoud van de theoriemodules te integreren.


• Je neemt binnen het team opleidingsbrede taken op.


• Je hebt interesse in onderzoek.


• Kennis van BIM en CAAD is een pluspunt.


Toelatingsvoorwaarden

• Bachelor in de Toegepaste Architectuur of Architect


• C1-attest Engels is een pluspuntNuttige beroepservaring en of ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Luc De Meyer – opleidingscoördinator
luc.de.meyer@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 11/09/2017