2017/117/AD/ATP/CON - Architect
Betrekking
Functie:
Architect
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/10/2017 tot en met 30/09/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Howest bouwt innovatieve campussen in Brugge en Kortrijk. Om deze projecten mee vorm te geven, willen we het team versterken met een creatieve out of the box denkende architect.


Onze campussen zijn inspirerende leer- en leefomgevingen voor onze studenten en medewerkers. Ze staan in directe verbinding met de omgeving. Jij bent diegene die deze doelstellingen kunt vertalen in een masterplan voor onze campussen in Brugge.


Je maakt deel uit van het team Projecten en rapporteert aan het diensthoofd Facility, maintenance en projecten.


Je takenpakket omvat:


• Het uitwerken van een masterplan voor de campussen in Brugge en Kortrijk.


• opmaken van ontwerp- en uitvoeringsdossiers


• opmaken van aanvraagdocumenten stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunningen, subsidies…


• opmaak voorbereidende documenten met het oog op goedkeuring van het ontwerp, wijze van gunnen, raming


• technisch nazicht van de aanbesteding en opmaken voorstel toewijzing in samenwerking met het diensthoofd infrastructuur en gebouwen.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


• Je bent creatief en je durft out of the box denken


• Je deelt de visie van Howest op campussen als inspirerende leer- en leefomgevingen


• Je hebt ervaring met het opstellen van masterplannen


• Je bent klantgericht, je neemt initiatief, je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt mensen motiveren.


• Je beheerst de specifieke wetgeving inzake bouwen, stedenbouw, milieu, veiligheid en energie.


• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook teamgericht.


• Je handelt proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.


• Je communiceert vlot en effectief met aannemers, leveranciers en stakeholders.


• Je hebt een grondige kennis van de principes van duurzaam bouwen.


• Je hebt een grondige materialenkennis.


• Je beheerst de office tools MS Office, MS Project en CAD.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma Architect of Ingenieur-architect.Je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring met grotere projecten.

Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere – diensthoofd infrastructuur
dieter.dobbelaere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 10/09/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/10/2017