2017/119/AD/ATP/CON - PROJECTLEIDER
Betrekking
Functie:
Medewerker dienst infrastructuur en gebouwen
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 1/10/2017 tot en met 30/09/2017.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.


Howest bouwt innovatieve campussen in Brugge en Kortrijk. Om deze projecten mee op te volgen, willen we het team versterken met een ervaren projectleider.


Je bereidt de werven voor, zowel technisch als administratief. Je staat in voor de algemene planning van de werven (materialen en mensen). Je houdt toezicht op de werven. Je verzekert de kwaliteit van het opgeleverde werk. Je zorgt voor de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften. Je coördineert de onderaannemers op de werven. Je maakt deel uit van het team Projecten en rapporteert aan het diensthoofd Facility, infrastructuur en gebouwen.


Je takenpakket omvat:


• Leiden van de werfvergaderingen en opmaken van de werfverslagen.


• Opvolging van de uitgevoerde werken en bewaken van de conformiteit van de uitvoering volgens de voorschriften van het bestek, de plannen en de meetstaat.


• Opvolging van de uitvoeringsplanning en fasering van de werken.


• Beheer en opvolging van de vorderingsstaten en uitgevoerde hoeveelheden, voorbereiding van verrekeningsvoorstellen.


• Beheer, interpretatie en verwerken van proefresultaten.


• Interpretatie van technische uitvoeringsvoorstellen van de uitvoerders.


• Coördineren en instrueren van de uitvoerders van de werken bv de aannemers, controle organismen, nutsmaatschappijen, enz.


• Correct reageren bij calamiteiten m.b.t. milieu, respecteren van Safety, Health & Environment voorschriften en rapporteren van onveilige situaties


• Communicatie en overleg omtrent de planning, budget, kwaliteit, … met betrekking tot de uitvoering van de werken


• Beheer van informatiestromen met betrekking tot de werf


• Opstellen van het eindafrekeningsdossier


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel


• Je bent klantgericht, je neemt initiatief, je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt een ploeg motiveren.


• Je werkt probleemoplossend en planmatig.


• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook teamgericht.


• Je handelt proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.


• Je communiceert vlot en effectief met aannemers, leveranciers en stakeholders.


• Je hebt een grondige kennis van de principes van duurzaam bouwen.


• Je hebt een grondige materialenkennis.


• Je beheerst de office tools MS Office, MS Project en CAD.

Toelatingsvoorwaarden

• Diploma bachelor bouwkunde of Toegepaste architectuur of Master bouwkunde


• Kennis en/of affiniteit met elektrotechniek/mechanica
Je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring met het opvolgen van werven en het controleren van uitvoeringsplannen.

Salarisschaal

594 (B31)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere – diensthoofd infrastructuur
dieter.dobbelaere@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 10/09/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/10/2017