2017/132/OHB/OP - Opleidingscoördinator Sociaal werk
Betrekking
Functie:
opleidingscoordinator
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Aanstelling bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2018.
Mits positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met een jaar, en gaat nadien over in onbepaalde duur. Op termijn is benoeming mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. De opleiding Sociaal Werk wordt zowel in Brugge als in Kortrijk aangeboden.


Een student die kiest voor Sociaal werk aan Howest, wordt een beroepskracht met een kritische en eigenzinnige kijk op de maatschappij en de sector. Men kan aan de slag in een heel gevarieerd werkveld. Men studeert immers af met een stevige, brede basis met verdieping via drie keuzetrajecten: Welzijn en Gezondheid, Sociaal-Cultureel werk en Arbeid en Tewerkstelling. Engagement voor mens en maatschappij staan hierbij centraal!


Als opleidingscoördinator draag je bij tot de strategische doelstellingen van Howest. Je enthousiasmeert, stuurt en stimuleert jouw opleidingsteam binnen de daaraan verbonden resultaatsgebieden. In overleg met de opleidingsdirecteur leg je daarbij de prioriteiten van de opleiding vast. Hierbij word je ondersteund door de algemene diensten en de diensten verbonden aan de campus.
Belangrijkste taken:


• Samen met jouw opleidingsteam breng je Howest en de opleiding naar voor als een sterk merk. Je anticipeert strategisch op de maatschappelijke evoluties en de sociale en technologische innovaties die hier het gevolg van zijn.


• Je zorgt er voor dat de opleiding flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten met een attractief en marktrelevant aanbod, en haalbaar georganiseerd binnen de toegewezen omkadering.


• Je ontwikkelt samen met het opleidingsteam een onderwijsconcept dat geënt is op de belevingswereld van de student, dat inspeelt op behoeften en verwachtingen van het werkveld en dat bijdraagt aan de effectiviteit van het leren.


• Je speelt maximaal in op de behoeften van het werkveld en anticipeert op nieuwe evoluties.


• Je creëert samen met het opleidingsteam een reële en virtuele leefomgeving, die het leren faciliteert en versterkt en die kruisbestuiving en synergie aanmoedigt.


• Je neemt daarnaast ook een onderwijsopdracht op, die in overleg met de opleidingsdirecteur wordt vastgelegd.


Profiel

Howest competentieprofiel:


• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


• Je bent openminded.


• Je bent een teamplayer.


• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


Technische competenties:


• Kennis van het vakdomein van de opleiding


• Onderwijskundige kennis: didactiek, methodologie, onderwijs- en evaluatievormen


• Kennis van het werkveld


• Kennis van people management


• Kennis van kwaliteitszorg


Generieke competenties:


• In staat zijn een globale visie, missie en strategie voor de opleiding te ontwikkelen.


• Conceptueel en abstraherend vermogen hebben.


• Beschikken over goede contact- en communicatievaardigheden.


• In staat zijn een beleidsplan op te stellen met inbegrip van de inrichting van een verbeterbeleid.


• Aansturen van het opleidingsteam door het team te coördineren en door de aanwezige competenties correct in te schatten en in te zetten.


• Identificeren van de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken.


• Uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.


• Nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken met het oog op het realiseren van de team- en organisatiedoelstellingen.


Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een masterdiploma of minstens over een bachelor diploma, met affiniteit voor sociaal werk.


• C1-attest Engels is een pluspunt
Ervaring binnen hoger onderwijs en/of het werkveld van de opleiding is een voorwaarde.

Salarisschaal

De opleidingscoördinator wordt aangesteld in het ambt van lector of van praktijklector en geniet via een ambtswijziging/mandaatsvergoeding maximaal de salarisschaal van hoofdlector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Isabel Uitdebroeck – opleidingsdirecteur Howest opleidingen Brugge
isabel.uitdebroeck@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/09/2017

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk